Mijn favorieten

Waarom Annet inschakelen als aankoopmakelaar in Zuidwest Friesland

Bij het verkopen van een woning schakelen verkopers in ruim 95% van de gevallen een verkopende makelaar in. Bij het kopen van een huis gebeurt dan in veel gevallen nog niet. Waarom een aankoopmakelaar inschakelen als ik een huis wil kopen? Dat kan ik toch zelf heel goed?

Maar misschien geldt ook wel voor u dat emoties de overhand neemt. Voelt u zich door de verkoopmakelaar onder druk gezet? En neemt u te snel de beslissing waardoor u teveel voor het huis biedt wat u graag wilt hebben. Daarom is het verstandig om een aankoopmakelaar mee te nemen die de woning objectief beoordeeld waardoor u niet teveel betaald en zorgt voor goede voorwaarden in het koopcontract.


Wat is de besparing als ik een huis koop met Annet als aankoopmakelaar 

Door onze deskundigheid, ervaring en marktkennis besparen wij voor u duizenden euro’s, tijd, zorgen en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:
 

 1. inzicht in de waarde van de woning, de marktwaarde goed in beeld;
   
 2. een lagere koopprijs dan u wellicht zelf zou kunnen realiseren.
  Wij zorgen in ieder geval ervoor dat u niet te veel betaald.
   
 3. essentiële informatie over de woning, zoals: verborgen gebreken, erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d. Zodat de kans op verrassingen achteraf kleiner is. En u niet onnodig geld moet uitgeven voor herstelwerkzaamheden waar u op voorhand niet rekening mee had gehouden.
 4. het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum, financieringsvoorbehoud, enz. Het goed en duidelijk afstemmen van datum van akte-passering bij de notaris. Dit voorkomt dubbele woonlasten en eventuele boetes door het niet nakomen van de afspraken in het koopcontract.
   
 5. tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken. Wij gaan voor een vrijwel onbezorgd kooptraject. 

Kan ik Annet inschakelen alléén voor de onderhandeling?

Ja, dat is mogelijk. Op het moment dat u uw droomhuis hebt gevonden, zullen wij de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kunnen wij het aankooptraject oppakken en begeleiden. En in overleg met u de biedingen doen 
 

Wanneer moet ik Annet de Jong Makelaardij betalen?

Wij brengen de aankoopcourtage pas in rekening als er een koopovereenkomst is gesloten. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u in principe niets af. De betaling zal via de notaris worden gedaan op de datum dat u eigenaar van de woning wordt.
           

Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?

Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.
 

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning.
            

Kan ik alleen een eerste bezichtiging doen, zonder Annet?

Natuurlijk kan dat. De eerste indruk die u zelf heeft van de woning is erg belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met ons om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Wij bezichtigen het pand dan met u en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreken wij alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.
   

Als er een verkoopmakelaar is heb ik dan wel een aankoopmakelaar nodig?

De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij de te volgen onderhandelingsstrategie. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Wij kunnen u daar nader over informeren.
 
Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zullen wij regelen dat u het nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zullen wij actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen.
 
Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u bij ons terecht. Indien nodig zullen wij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen.
            

Kortom

De meerwaarde om ons in te schakelen als aankopende makelaar is dat wij beschikken over de juiste tools voor onderhandeling en emoties door ons niet wordt meegenomen. Ik hoop dat ik zo een duidelijk en goed advies heb gegeven over de voordelen van een aankoop makelaar. Ik ben erg benieuwd naar uw keuze!
 

Zet de eerste stap goed en begin bij de A van Aankoopmakelaar Zuidwest Friesland: 0515-412727